Protokoll från årsmötet 2023

Årsmötet 2023 avhandlades under ordnade förhållanden med sedvanlig energi och panache. Mötet utmynnade i nedanstående protokoll.