Skjuthallen

Skjuthallen

Den 15 februari hade vi smyginvigning av nya skjuthallen. Utsidan är inte klar än, men vi har ett interimistiskt slutbesked vilket innebär att vi får börja skjuta i hallen.

Hallen är ett arvsfondenprojekt finansierat med medel från Arvsfonden, SkåneIdrotten och föreningens pengar.

Kan man inviga en skjuthall på bättre sätt än så här.